PRIVĀTUMA POLITIKA

  • Ievadot savus personas datus www.printshop.lv pasūtījuma noformēšnai paredzētajās vietās, persona piekrīt sevis ievadīto datu apstrādei un uzglabāšanai.
  • Personas datu apstrādes pārzinis ir Salons Mottand, SIA (reģ. nr. 44103054281, adrese: Rīgas iela 6/2, Cēsis, Latvija, LV-4101) tālrunis +371 26141414; mājaslapa www.printshop.lv).
  • Personas datu apstrādātājs Salons Mottand, SIA , ievērojot un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Salons Mottand, SIA apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām, ja vien tam nav juridisks pamats – datu nodošana tiesībsargājošām iestādēm vai uzņēmuma interešu aizstāvības nolūkos.
  • Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) un Fizisko personu datu aizsardzības likums.
  • Salons Mottand, SIA  ievāc un apstrādā personu datus:
  • ko preču pasūtītājs ir ievadījis www.printshop.lv,  lai mēs spētu  piegādāt pasūtīto preci -  vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu, adresi.
  • sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par printshop.lv mājaslapas  apmeklēšanu pēdējo 36 mēnešu laikā.
  • Klienta personas datu apstrāde tiek veikta tikai un vienīgi, lai nodrošinātu preču pasūtījumu izpildi , ko piedāvā Salons Mottand, SIA. Dati tiek uzglabāti ne mazāk kā 5 gadus, kā tas ir noteikts LR likumā Par grāmatvedību.
  • Klientam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem – pieprasīt informāciju, par to, kādus datus, kur, kā un kāpēc glabājam, rakstot uz [email protected]
  • Salons Mottand, SIA  nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācijas formā, precizitāti, pareizību un ticamību.